UAB “Mortar Akmenė” gaminama kalktrąšė yra granuliuota, trijų frakcijų : 0,01-2 mm, 2-5 mm ir 5-8 mm (visos jos pakuojamos atskirai), tad įterpimas į dirvą koreguojamas pagal turimus žemės plotus ir granulių barstytuvus. Kalktrąšės granulės yra tvirtos ir tinkamo dydžio tolygiam paskirstymui laukuose.

Gaminamos kalktrąšės yra dviejų rūšių:

arow„Kalktrąšė V“

arow„Kalktrąšė Hum“

“Kalktrąšė” pakuojama į vienkartinius didmaišius po 500 kg.

Tręšimo „Kalktrąše“ norma- 1- 2 t/ha, priklauso nuo esamo dirvožemio pH.

Kalktrąšės gamyboje naudojamos tik natūralios – gamtoje randamos medžiagos, kurios apdirbtos aukštoje temperatūroje. Didesnis Kalktrąšės kiekis nepažeidžia gamtoje vykstančių procesų pusiausvyros.

Kalktrąšė tai unikali, ilgalaikio poveikio medžiaga, skirta dirvos rūgštingumui žeminti ir tuo pačiu praturtinti dirvą augalams reikalingais junginiais.

„Kalktrašės V“ cheminė sudėtis:

arowCaO >65 (perskaičiuota į formą CaCo3 >92%)

arowMgO >2,7

arowFe2O3 >1

arowK2O >0,46

arowNa2O >0,17

arowSiO2 >5,3

arowP2O5 >0,7

arowS >1,3

„Kalktrašės hum“ cheminė sudėtis:

arowCaO >65 (perskaičiuotas į formą CaCo3 > 92)

arowMgO >2,7

arowFe2O3 >1

arowK2O >0,46

arowNa2O >0,17

arowSiO2 >5,3

arowP2O5 >0,7

arowS >1,3

arowHuminės rugštys >0,26%

arowFulvinės rugštys  >0,06%

arowKitų organinių medžiagų >0,08%

Trešimo rekomendacijos

Dirvožemiai, kurių pHKCI 5,5 ir mažiau, yra sąlygiškai rūgštūs, juos reikia kalkinti. Šių dirvožemių kalkinimo eiliškumas yra toks:

Pirmiausia reikia kalkinti ypač ir labai rūgščius dirvožemius, kurių pH yra <4,5 Po to kalkinami vidutinio rūgštumo dirvožemiai, kurių pH 4,6 – 5,0 Vėliausiai kalkinami dirvožemiui, kuriq pH 5,1 – 5,5 Dirvožemis, kurių pH > 5,5 nereikia kalkinti, išskyrus plotus, kuriuose auginami cukriniai runkelial, liucernos, daržovės. Jie kalkinami esant dirvožemio pH <6,5

Kalktrąšės V normą, norimam pH dydžiui pasiekti (jo optimali reikšmė atskiriems žemės ūkio augalams yra skirtinga), nustatoma atsižvelgiant j dirvožemio granuliometrinę sudėtj ir pradinę pH reikšmę.

Išsamiau apie kalktrąšės atliktus tyrimus LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO VĖŽAIČIŲ FILIALE galite paskaityti čia.

MortarAkmene